Bootcamp Katwijk
Privacybeleid

Privacybeleid Bootcamp Katwijk

1. Inleiding:
Bootcamp Katwijk hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar deelnemers en andere betrokkenen. In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe deze gegevens worden gebruikt en welke rechten betrokkenen hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens.

2. Verzameling en Gebruik van Persoonsgegevens:
a. Bootcamp Katwijk verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar activiteiten en diensten.
b. Persoonsgegevens kunnen worden verzameld bij inschrijving, aanmelding voor activiteiten, en via contactformulieren op de website.
c. De verzamelde persoonsgegevens kunnen bestaan uit naam, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), leeftijd, geslacht, medische informatie (voor gezondheidsredenen) en andere relevante informatie.

3. Doeleinden van Gegevensverwerking:
a. Bootcamp Katwijk gebruikt persoonsgegevens om deelname aan activiteiten mogelijk te maken, deelnemers te informeren over activiteiten en eventuele wijzigingen, en voor administratieve doeleinden.
b. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en om statistische analyses uit te voeren.

4. Beveiliging van Persoonsgegevens:
a. Bootcamp Katwijk neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal, en onbevoegde wijzigingen.
b. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van Bootcamp Katwijk die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

5. Bewaartermijn:
a. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn om deze langer te bewaren.

6. Delen van Persoonsgegevens:
a. Bootcamp Katwijk deelt geen persoonsgegevens met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de activiteiten of als er een wettelijke verplichting is om dit te doen.

7. Rechten van Betrokkenen:
a. Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.
b. Verzoeken met betrekking tot deze rechten kunnen worden ingediend via de contactgegevens vermeld in dit privacybeleid.

8. Cookies:
a. De website van Bootcamp Katwijk maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.
b. Door de website te gebruiken, stemt de gebruiker in met het gebruik van cookies zoals beschreven in het cookiebeleid van Bootcamp Katwijk.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid:
a. Bootcamp Katwijk behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

10. Contact:
a. Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot dit privacybeleid kan contact worden opgenomen via de volgende contactgegevens:
E-mail: info@bootcampkatwijk.nl
Tel: 0642460770

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 juli 2023.

Scroll naar boven